top of page

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Son güncellenme: 24/09/2023

 

MADDE 1- Taraflar:

 

1.1. Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika"), I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. ("Veri Sorumlusu" veya "Şirket"), ile www.4kere5.com internet sitesi ("Site") üzerinden Site'ye erişen gerçek ve/veya Tüzel kişiler ("Kullanıcı") arasında geçerli olacaktır.

 

1.2. İşbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

 

Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya marka “4kere5”

Alıcı/Kullanıcı: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, siteye üye olan, ürün, eğitim ve hizmetleri kullanan veya satın alan, yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Kullanıcı”

Site/Uygulama: Hizmet Sağlayıcı’ya ait www.4kere5.com internet sitesi ve 4kere5 markasına ait IOS ve Android uygulamalar

Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı

Sözleşme ve Aydınlatma Metni: Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında akdedilen işbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni”

 

Taraflar başlığı altında bulunan 4kere5, bundan böyle "Hizmet Sağlayıcı" olarak,

4kere5 tarafından sunulan hizmeti edinen, siteye üye olan, ürün veya hizmetleri kullanan ya da satın alan gerçek ya da tüzel kişi, "Kullanıcı" olarak anılacaktır.

 

1.3. Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

 

Bu Site’nin (http://www.4kere5.com) sahipliği ve işletmesi I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ ne aittir. Site hakkında her türlü soru, yorum, öneri ve şikayetinizi merhaba@4kere5.com adresine e-posta gönderebilir veya “Bize Ulaşın” sekmesinde bulunan “İletişim Formu” kullanarak bizlere bildirebilirsiniz.

 

Ticari Unvan  : I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.

 

Adres              : İdealtepe Mahallesi, Dik Sokak No 13 Kat 2, 34841 Maltepe, İstanbul

 

Telefon           : + 90 533 558 17 53

 

E-posta          : merhaba@4kere5.com

 

MADDE 2- Konu, Amaç ve Kapsam

 

2.1. Bu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni”, Hizmet Sağlayıcı’nın Kullanıcı olan kişilerin gizlilik haklarını korumak için taahhüt ettiği ilke ve kuralları kapsamaktadır. Bu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” amacı, Hizmet Sağlayıcı’nın Site’si aracılığı ile Kullanıcı olan kişilerin kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu açıklamaktır. Bu politika metni, Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer hizmetleri için geçerlidir. Bu politika metninde yer alan kurallar, Kullanıcı olan kişilerin gizlilik haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak hazırlanmıştır.

 

2.2. Kullanıcı olan kişilerin kişisel verilerinin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiği üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 

 • Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar,

 • Hizmet Sağlayıcı adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar,

 • Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.

 

Hizmet Sağlayıcı ile irtibata geçerek Kullanıcı olan kişilerin kişisel verilerini aktardığı ve/veya paylaştığı diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Bu bilgiler sadece Kullanıcı olan kişilere sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, Sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri koruması ve güvenliği konusunda Hizmet Sağlayıcı ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

2.3. Kullanıcı olan kişilerin, Hizmet Sağlayıcı tarafından toplanan kişisel verilerinin kullanımına dair açık rızası bu politikanın şartlarına tabidir:

 

 • Bu politika metni http://www.4kere5.com adresinde geçerlidir.

 • Herhangi bir sitede Hizmet Sağlayıcı’nın logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. URL'i kontrol etmeniz ve gerçekten http://www.4kere5.com internet sitesine ait bir sayfa olduğundan emin olmanız gerekir. Zira Hizmet Sağlayıcı’nın logosunu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen Hizmet Sağlayıcı ile iletişim kurun. Hizmet Sağlayıcı’nın E-posta adresi: merhaba@4kere5.com  

 • http://www.4kere5.com bu sitede yer alan size ait bilgileri (e-posta, isim, soy isim, doğum tarihi vs.) hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

 

MADDE 3- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Neleri Kapsar?

 

3.1. Kullanıcı olan kişilerin gizliliği ve kişisel verilerinin korunması Hizmet Sağlayıcı için önemli bir konudur. Hizmet Sağlayıcı, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

 

3.2. Hizmet Sağlayıcı, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Hizmet Sağlayıcı gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal Kullanıcı olan kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

3.3. Kullanıcı olarak; Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Hizmet Sağlayıcı tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına veya paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

3.4. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Hizmet Sağlayıcı’nın öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği Kullanıcı olan kişilerin hakları aşağıdaki gibidir;

Kullanıcı olan kişiler; Hizmet Sağlayıcı’ya yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde “Hizmet Sağlayıcı Bilgileri” başlığının altında yer alan bilgileri kullanarak başvuru yapabilir ve kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenmişse bilgi talep etme,

 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

Kullanıcı olan kişilerin kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklarını kullanmak için Hizmet Sağlayıcı ile her zaman İdealtepe Mahallesi, Dik Sokak No 13 Kat 2 34841, Maltepe, İstanbul adresinde bulunan I’AM GROUP Eğitim, Turizm ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ıslak imzalı başvurularını kargo ile göndererek irtibata geçebilirler.

 

MADDE 4- Kullanıcı Olan Kişilerin Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşleniyor?

 

4.1. İnternet ortamında ve/veya mobil uygulamalar üzerinden Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesini ziyaret eden veya üye olan Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini teyit etmek;  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgileri Hizmet Sağlayıcı’nın iştiraki olan kuruluş veya çözüm ortaklarına iletmek; üyeler ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, eğitim, etkinlik ve benzeri duyuruları aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; Kullanıcı olan kişilerin memnuniyetini artırmak, Site’ye üye olan kişileri tanıyabilmek ve destekçi analizinde kullanabilmek, Hizmet Sağlayıcı’nın amaçları ile ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; Hizmet Sağlayıcı’nın anlaşmalı olduğu kurum ve çözüm ortakları tarafından Kullanıcı olan kişilere öneri sunabilmek, hizmetler ile ilgili Kullanıcı olan kişileri bilgilendirebilmek; diğer Kullanıcı ve/veya üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla Hizmet Sağlayıcı’nın tüm faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Hizmet Sağlayıcı tarafından işlenmektedir.

 

MADDE 5- İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılıyor?

 

Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı olan kişilerden toplanan kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı yollarla iş ortakları, faaliyetleri yürütebilmek için işbirliği yapılan program ortağı kurum kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmet alınan kişi ve kurumlara,  altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olunan kuruluşlara, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile katılım gösterilen sivil toplum kuruluşlarına ve Kullanıcı olan kişilere daha iyi hizmet sunabilmek ve Site üyelerinin memnuniyetini sağlayabilmek için Hizmet Sağlayıcı’nın amaçlarına uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformları gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Google vb.) çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları; faaliyetleri yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Hizmet Sağlayıcı tarafından paylaşabilmektedir.

 

MADDE 6- Kullanıcı Olan Kişilerin Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşleniyor?

 

6.1. Hizmet Sağlayıcı olarak Kullanıcı kişiler tarafından paylaşılan ve işlenen kişisel verilerin büyük bir çoğunluğunu Kullanıcı olan kişilerin Hizmet Sağlayıcı’nın Site’si üzerinden kullanılan form, anket, e-posta, sms, telefon ve benzeri iletişim ve/veya veri toplama araçları kullanılarak elde edilen bilgilerdir. Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı olan kişilerin işlenilen kişisel veriler; başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler, aydınlatma metinleri ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanların bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Gelişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize edilmektedir.

 

6.2. Kişisel verileriniz Hizmet Sağlayıcı tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetleri yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, aydınlatma metni, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple Kullanıcı olan kişilerden toplanan kişisel veriler 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

MADDE 7- Kullanıcı Olan Kişilerin Kişisel Verileri Nasıl Korunuyor?

 

7.1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı olan kişilerin kişisel verilerine yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

 

7.2. Veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca (24 Mart 2016 kabul tarihli 6698 numaralı yasa) Kullanıcı’ya, siteye bağlanırken kişisel bilgilerin alındığı bilgisi aktarılır. Otomatik veya gönüllü olarak toplanacak, saklanacak ve takip edilecek şekilde kullanılacaktır. Kullanıcı istediği takdirde, herhangi bir zamanda, bilgi edinmek için açıklayıcı olarak hazırlamış olduğu elektronik posta yoluyla, herhangi bir zamanda, kişisel verilere erişme, düzeltme yapma veya kişisel verilerini silme hakkına sahiptir.

 

7.3. Site’ye her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde gelebilir:

Her bağlantı aracılığıyla Kullanıcı IP adresinin kaydı.

 

7.4. Kullanıcı temel iletişim ve kimlik bilgilerinin (ad, adres, telefon, faks, elektronik posta veya Kullanıcı olan kişilerin göndermeyi kabul ettiği diğer bilgiler gibi) otomatik (oturum açma) veya üye kaydı, çevrimiçi olarak katılımı ile anket ve anketler, pazarlama ve reklam malzemeleri, bülten veya herhangi bir başvuru formu veya benzer sorular için abonelik dahil Hizmet Sağlayıcı hakkında daha fazla bilgi talebi.

 

7.5. Veri toplama sırasında aksi belirtilmediği sürece, toplanan kişisel veriler sadece Hizmet Sağlayıcı tarafından kullanılacaktır. Bu veriler, herhangi bir amaç için herhangi bir üçüncü şahsa açıklanamaz ve paylaşılmayacaktır.

 

7.6. Kullanıcı olan kişilerden her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Hizmet Sağlayıcı’nın en çok ziyaret edilen sayfalarda bağlantı istatistiklerini yapmak ve genellikle Site’nin çalışmasını izlemek ve geliştirmek için Kullanıcı tarama özelliğini kullanarak yapılacaktır.

 

7.7. Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı olan kişilere sunulan ve/veya sunulacak anketler, bilgi başvuru formları, bültenler veya benzer sorular için abonelik yoluyla toplanan kişisel veriler, sadece bu tür bilgilerin sunulması ve toplanması amacını karşılamak için kullanılacaktır.

 

7.8. Bir bülten aboneliği, herhangi bir zamanda merhaba@4kere5.com adresine e-posta gönderilerek iptal edilebilir.

 

MADDE 8- Kullanıcı Olan Kişilerin Kişisel Verileri Ne Kadar Süre Saklanıyor?

 

8.1. Kullanıcı olan kişilerin kişisel verileri, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe Hizmet Sağlayıcı tarafından saklanmaktadır. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreler esas alınmaktadır.

 

8.2. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren Hizmet Sağlayıcı tarafından en az 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Hizmet Sağlayıcı tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

 

MADDE 9- Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

Kullanıcı olan kişiler Hizmet Sağlayıcı’nın Site’si üzerinden paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

MADDE 10- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 

İşbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan Kullanıcı olan kişilerin kişisel verileri; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Kullanıcı olan kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğu onayı geri alma hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE 11- Genel Kullanım Koşulları

 

11.1. Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesinin ve tüm alt etki (mobil uygulama ve benzeri) alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut internet sitesine veya alt etki (mobil uygulama ve benzeri) alanlarına erişen ve tarama yapan Kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Kullanıcı olan kişiler düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

 

11.2. Kullanıcı olan kişiler, bu Site’ ve diğer alt etki (mobil uygulama ve benzeri) alanlarının kullanımındaki riski kabul eder. Ne Hizmet Sağlayıcı ne de başka bir taraf (siteyi oluşturan, geliştiren veya teslim eden), Kullanıcı erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir tür doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman tartışmaların, reklam görüntülerinin ve/veya Site’deki diğer herhangi bir içeriğin kontrolünü veya doğruluğunu sağlasa da iftira, müstehcenlik, eksik bilgi, intihal, pornografi veya tehlikeli mahiyet konularında bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

11.3. Hizmet Sağlayıcı, Site’nin hatalardan, virüslerden ve diğer zararlı objelerden arınmış olduğunu ve bozulmadan çalışacağını garanti etmez. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, Kullanı olan kişilere ait bilgisayar ekipmanı veya diğer mülkün Kullanıcı’ya erişimi, Site kullanımı, Site’ye göz atması veya metin, veri, fotoğraf, görüntü, ses veya video gibi herhangi bir içeriğin Kullanıcı tarafından indirilmesi gibi nedenlerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve sorumluluk kabul etmez.

 

11.4. Site ve içeriği, aksi belirtilmediği sürece telif hakkı korumasına tabidir ve bu genel kullanım koşullarında veya sitedeki metinde, Hizmet Sağlayıcı’nın önceden yazılı onayı belirtilmedikçe kullanılmamalıdır. Hizmet Sağlayıcı, içerik kullanımında üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin korunması bölümüne tabi olan kişisel veriler, Kullanıcı tarafından siteye herhangi bir şekilde, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri, fikir, kavram, elektronik posta veya başka herhangi bir şekilde iletilen herhangi bir bilgi veya iletişim olmadığı sürece, teknik veya diğer bilgiler, Kullanıcı’nın kendisinden bahsetmiş olması dışında, münhasır ve tescilli olmayan bir işlem olarak kabul edilir ve herhangi bir amaç için Hizmet Sağlayıcı tarafından serbestçe kullanılabilir, çoğaltılabilir, açıklanabilir, yayınlanabilir veya başka bir şekilde bertaraf edilebilir.

 

11.5. Site içerisinde yer alan herhangi bir materyalin herhangi bir parçasının herhangi bir şekilde çoğaltılması ve kullanılması, Hizmet Sağlayıcı’nın önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Materyalin sunumu, yapısı, organizasyonu, herhangi bir şekilde malzemelerin tamamı veya bir kısmının dağıtımı, çoğaltılması, temsili, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletimi, çevirisi, satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması, her ne olursa olsun Hizmet Sağlayıcı’dan önceden yazılı onayı olmaksızın kesinlikle yasaktır.

 

MADDE 12- Çeşitli Hüküm ve Koşullar

 

12.1.    Mücbir Sebepler

 

Hizmet Sağlayıcı, site ve/veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, veri kaybı, bilgisayar donanımında meydana gelen hasarlar, üçüncü tarafın bilgi sistemine girmesi gibi nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

12.1.2. Bu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” Kullanıcı tarafından onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Hizmet Sağlayıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Hizmet Sağlayıcı’nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.). Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. 

 

12.1.3. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

12.1.4. Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Hizmet Sağlayıcı’nın işbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” ‘nin den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Hizmet Sağlayıcı ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

 

12.2. Cayma Hakkı

 

Bu “Gizlilik ve Kullanıcı Verilerinin Korunmasına Yönelik Politikalar” aydınlatma metninin, Site’nin Sözleşmeler başlığı altında yer alan diğer Sözleşme ve aydınlatma metinlerinin içerisinde yer alan genel kullanım koşullarının bir veya daha fazla hükümlerinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, bu gerçeklerden etkilenmez.

 

Site’de yer alan tüm bilgi, belge, görsel, tasarım, grafik, metin ve içeriklerin telif hakkı Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Her hakkı saklıdır. Bu Site’de veya elektronik ortamda veya basılı kopya da dahil olmak üzere herhangi bir formda yer alan bilgileri kopyalamak, görüntülemek, indirmek, dağıtmak, üzerinde değişiklik yapmak veya çoğaltmak veya bu belgelere dayanarak herhangi bir türevi oluşturmak, önceden yazılı izin olmaksızın yasaktır.

 

12.3. Güncellemeler

 

Hizmet Sağlayıcı gerektiğinde bu beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebilir ve değiştirebilir. Bu durumda bu beyanın güncellenmiş versiyonları bu sayfada yayınlanacaktır. Yeniden düzenlenmiş beyan yalnızca Site ve/veya mobil uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik ve Kullanıcı Verilerinin Korunmasına yönelik politikalar ile ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmek Kullanıcı olan kişilerin sorumluluğundadır. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra Kullanıcı olan kişilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerin kullanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettikleri anlamına gelecektir.

 

Hizmet Sağlayıcı, işbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nın http://www.4kere5.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni”; “Kullanıcı Sözleşmesi”, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve bağlantılı diğer sözleşmeler takip edecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın tüm Sözleşme’lerine Site’de bulunan “Sözleşmeler” başlığı altında Kullanıcı olan kişiler tarafından her zaman ulaşılabilir.

 

12.4. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

 

MADDE 13- Son Hüküm

 

Kullanıcı/Kullanıcılar, internet sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Hizmet Sağlayıcı’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Aşağıda yer alan metin Kullanıcı olan kişiler tarafından kabul, onay ve beyan niteliğini taşımaktadır:

 

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Hizmet Sağlayıcı ve iştiraki olan diğer kuruluş, marka veya kişiler tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin veriyorum.”

 

LÜTFEN, YASAL HAKLARINIZ, TELAFİ YOLLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞME VEYA AYDINLATMA METNİNİ KAPSAYAN BU “GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI” AYDINLATMA METNİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 

MADDE 14- Yürürlüğe Girme

 

İşbu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 14 (ONDÖRT) maddeden ibaret bu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni”, Kullanıcı tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

 

---

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

 

Bu “Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Aydınlatma Metni’ni  kabul etmiyorsanız Hizmetlerimizden herhangi birine kaydolmayın, erişmeyin, satın almayın veya ödeme yapmayın veya bunları başka bir şekilde kullanmayın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen merhaba@4kere5.com e-posta adresinden Hizmet Sağlayıcı’ya ulaşın.

 

Bu “Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” içerisinde belirtilen hak ve yükümlülüklerinizden herhangi biri hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, bir hukuk danışmanına başvurmadan devam etmemeniz tavsiye edilir.

bottom of page